ANTARCTIC TRADE CARDS - Originally Series 2


Pogingen tot Belgische Koloniale Uitbreiding.101. DE ZUIDPOOL-EXPEDITIE DE GERLACHE. Issued by Compagnie Liebig. (Date?). Card number 12 from a set of unknown number. Size: Ca. 4.3" x 2.72".
Recto: Men pulling sledge with wrapped body (? Danco) with iced-in Belgica (?) in background. At the bottom: POGINGEN TOT BELGISCHE KOLONIALE UITBREIDING | 12. De Zuidpool-expeitie de Gerlache (1898-1899) | LIEBIG VLEESEXTRACT: de volle kracht der mooiste stukken ossenvlees | [facsimile signature of Liebig]. Lower left outside border: Nadruk verboden. Lower right outside border: Verklaring op keerzijde.
Verso: LIEBIG SOEPEN IN ZAKJES: Liebig en Lemco Chicken Soup, Erwten-, Bonen- en Popotesoep = goede en goedkope soepen. Werkelijk smakelijk en zo besparend! | 12. DE ZUIDPOOL-EXPEDITIE DE GERLACHE (1898-1899) Talrijke expedities trachtten in de XVIIIe, XIXe en XXe eeuwen de Noordpool te bereiken. In 1909 gelukte de Amerikaan Peary hierin. De Zuidpool tartte lange tijd de stoutmoedigheid der poolveroveraars. Eerst in 1911, bereikte de Noor Amundsen het doel.
Op het einde van de XIXe eeuw, ondernam de Belg Adriaan de Gerlache de Gomery, onder het impuls van Koning Leopold II een expeditie, die zou toelaten onze vlag op het waren de eersten die in de onmiddellijke nabijheid van de Zuidpool overwinterden.
Adriaan de Gerlache werd in 1816 te Hasselt geboren. Na flinke ingenieur-studies vaarde hij gedurende lange jaren als eenvoudig matroos. In 1899 kwam hij in het bezit van een sterke driemastbark, voorzien van een hulpmotor. Maakten deel uit van de staf der expeditie: Lecointe, Amundsen en artillerie-luitenant Danco.
Van Januari tot October 1899, trotseerden de ontdekkingsreizigers menig gevaar. Luitenant Danco overleed op 5 Juni 1899 en werd in de ijsvelden begraven.
De overlevenden volbrachten glansrijk hun zendin. Belangrijke wetenschappelijke expeditie opgemaakt. Vermelden wij namelijk: het Land van Danco, van Luik, het Eiland Brabant, het Eiland Antwerpen, en ten slotte de Zeeëngte van de Gerlache. De bijval der zending heeft in de ganse wereld het grootste opzien gebaard.
Het prentje toont ons de lijkplechtigheid van Danco. | Compagnie Liebig, gesicht in 1865
Note: Image and information courtesy of Evan Jones, Wiltshire, England.ANTARCTIC TRADE CARDS - HOME     |     THE ANTARCTIC CIRCLE - HOME